Mob. + 381 65 2096 852 Tel. +381 11 201 55 00

Načini
plaćanja

Isplata celokupnog iznosa pre početka kursa

Ukoliko se odlučite za plaćanje kursa u celosti, ukupna cena obuke se umanjuje za 5%.

Plaćanje na rate

U zavisnosti od trajanja obuke, možete se odlučiti za plaćanje na 3-7 mesečnih rata.

Promotivna cena

Promotivna cena važi u predupisnom periodu (do deset dana pre početka nastave).

Front-End
Development

REDOVNA
CENA (EUR)
1550
PROMOTIVNA CENA
ZA PLAĆANJE NA
RATE (EUR)
1200
OKVIRNA MESEČNA
RATA (EUR)
200
PROMOTIVNA CENA
ZA PLAĆANJE U
CELOSTI (EUR)
1100

Java
Development
(Basic)

REDOVNA
CENA (EUR)
1550
PROMOTIVNA CENA
ZA PLAĆANJE NA
RATE (EUR)
1200
OKVIRNA MESEČNA
RATA (EUR)
200
PROMOTIVNA CENA
ZA PLAĆANJE U
CELOSTI (EUR)
1100

Java
Development
(Advanced)

REDOVNA
CENA (EUR)
1900
PROMOTIVNA CENA
ZA PLAĆANJE NA
RATE (EUR)
1500
OKVIRNA MESEČNA
RATA (EUR)
250
PROMOTIVNA CENA
ZA PLAĆANJE U
CELOSTI (EUR)
1200

JavaScript
Development -
standardna nastava

REDOVNA
CENA (EUR)
1150
PROMOTIVNA CENA
ZA PLAĆANJE NA
RATE (EUR)
800
OKVIRNA MESEČNA
RATA (EUR)
200
PROMOTIVNA CENA
ZA PLAĆANJE U
CELOSTI (EUR)
740

JavaScript
Development -
online nastava

REDOVNA
CENA (EUR)
1100
PROMOTIVNA CENA
ZA PLAĆANJE NA
RATE (EUR)
760
OKVIRNA MESEČNA
RATA (EUR)
190
PROMOTIVNA CENA
ZA PLAĆANJE U
CELOSTI (EUR)
700

Python
Development -
standardna nastava
(Basic)

REDOVNA
CENA (EUR)
820
PROMOTIVNA CENA
ZA PLAĆANJE NA
RATE (EUR)
620
OKVIRNA MESEČNA
RATA (EUR)
155
PROMOTIVNA CENA
ZA PLAĆANJE U
CELOSTI (EUR)
590

Python
Development -
online nastava
(Basic)

REDOVNA
CENA (EUR)
780
PROMOTIVNA CENA
ZA PLAĆANJE NA
RATE (EUR)
560
OKVIRNA MESEČNA
RATA (EUR)
140
PROMOTIVNA CENA
ZA PLAĆANJE U
CELOSTI (EUR)
530

Python
Development -
standardna nastava
(Advanced)

REDOVNA
CENA (EUR)
820
PROMOTIVNA CENA
ZA PLAĆANJE NA
RATE (EUR)
600
OKVIRNA MESEČNA
RATA (EUR)
200
PROMOTIVNA CENA
ZA PLAĆANJE U
CELOSTI (EUR)
570

Python for
Data Science -
standardna nastava
(Advanced)

REDOVNA
CENA (EUR)
820
PROMOTIVNA CENA
ZA PLAĆANJE NA
RATE (EUR)
600
OKVIRNA MESEČNA
RATA (EUR)
200
PROMOTIVNA CENA
ZA PLAĆANJE U
CELOSTI (EUR)
570

Python for
Data Science -
online nastava
(Advanced)

REDOVNA
CENA (EUR)
820
PROMOTIVNA CENA
ZA PLAĆANJE NA
RATE (EUR)
600
OKVIRNA MESEČNA
RATA (EUR)
200
PROMOTIVNA CENA
ZA PLAĆANJE U
CELOSTI (EUR)
570

Testing
& QA -
standardna nastava

REDOVNA
CENA (EUR)
800
PROMOTIVNA CENA
ZA PLAĆANJE NA
RATE (EUR)
570
OKVIRNA MESEČNA
RATA (EUR)
190
PROMOTIVNA CENA
ZA PLAĆANJE U
CELOSTI (EUR)
540

Testing
& QA -
online nastava

REDOVNA
CENA (EUR)
740
PROMOTIVNA CENA
ZA PLAĆANJE NA
RATE (EUR)
510
OKVIRNA MESEČNA
RATA (EUR)
170
PROMOTIVNA CENA
ZA PLAĆANJE U
CELOSTI (EUR)
480

Web
Design

REDOVNA
CENA (EUR)
780
PROMOTIVNA CENA
ZA PLAĆANJE NA
RATE (EUR)
570
OKVIRNA MESEČNA
RATA (EUR)
190
PROMOTIVNA CENA
ZA PLAĆANJE U
CELOSTI (EUR)
540

PHP
Development

REDOVNA
CENA (EUR)
1550
PROMOTIVNA CENA
ZA PLAĆANJE NA
RATE (EUR)
1200
OKVIRNA MESEČNA
RATA (EUR)
200
PROMOTIVNA CENA
ZA PLAĆANJE U
CELOSTI (EUR)
1100

Blockchain
Development

REDOVNA
CENA (EUR)
1200
PROMOTIVNA CENA
ZA PLAĆANJE NA
RATE (EUR)
810
OKVIRNA MESEČNA
RATA (EUR)
270
PROMOTIVNA CENA
ZA PLAĆANJE U
CELOSTI (EUR)
720

Android
Development

REDOVNA
CENA (EUR)
2100
PROMOTIVNA CENA
ZA PLAĆANJE NA
RATE (EUR)
1800
OKVIRNA MESEČNA
RATA (EUR)
300
PROMOTIVNA CENA
ZA PLAĆANJE U
CELOSTI (EUR)
1550

iOS
Development

REDOVNA
CENA (EUR)
2100
PROMOTIVNA CENA
ZA PLAĆANJE NA
RATE (EUR)
1800
OKVIRNA MESEČNA
RATA (EUR)
300
PROMOTIVNA CENA
ZA PLAĆANJE U
CELOSTI (EUR)
1550

MS
ASP.NET

REDOVNA
CENA (EUR)
740
PROMOTIVNA CENA
ZA PLAĆANJE NA
RATE (EUR)
480
OKVIRNA MESEČNA
RATA (EUR)
240
PROMOTIVNA CENA
ZA PLAĆANJE U
CELOSTI (EUR)
455

MS HTML
& CSS & JS

REDOVNA
CENA (EUR)
740
PROMOTIVNA CENA
ZA PLAĆANJE NA
RATE (EUR)
480
OKVIRNA MESEČNA
RATA (EUR)
240
PROMOTIVNA CENA
ZA PLAĆANJE U
CELOSTI (EUR)
455

MS C#

REDOVNA
CENA (EUR)
740
PROMOTIVNA CENA
ZA PLAĆANJE NA
RATE (EUR)
480
OKVIRNA MESEČNA
RATA (EUR)
240
PROMOTIVNA CENA
ZA PLAĆANJE U
CELOSTI (EUR)
455

Querying
MS SQL Server

REDOVNA
CENA (EUR)
740
PROMOTIVNA CENA
ZA PLAĆANJE NA
RATE (EUR)
480
OKVIRNA MESEČNA
RATA (EUR)
240
PROMOTIVNA CENA
ZA PLAĆANJE U
CELOSTI (EUR)
455

MS EXCEL
Visual Basic

REDOVNA
CENA (EUR)
460
PROMOTIVNA CENA
ZA PLAĆANJE NA
RATE (EUR)
300
OKVIRNA MESEČNA
RATA (EUR)
150
PROMOTIVNA CENA
ZA PLAĆANJE U
CELOSTI (EUR)
285
*Cene u evrima se obračunavaju prema srednjem kursu NBS.