prijavi se

Python
Development

Današnji digitalni svet ne bi bio isti bez programskog jezika Python. Pored velikih kompanija koje ga upotrebljavaju, među kojima su Google, Facebook, Dropbox, Instagram i slične, koristite ga i u sferama koje nemaju mnogo dodira sa internetom, kao što su CERN, NASA, a pored toga je i najpopularniji jezik u programiranju veštačke inteligencije (AI). Cyber Security, jedan od najvećih softverskih izazova današnjice, takođe pokreće Python.

 

Jednostavnost Python-ove sintakse ga čini vrlo lakim za savladavanje, što ostavlja više prostora za učenje programerskih koncepata i paradigmi. Python omogućava korisnicima da brzo nauče da razmišljaju kao programeri. Smatra se da su Python developeri među najbolje plaćenim programerima trenutno, a potražnja za njima stalno raste.

obuke-section-1-bedge-min

Želiš da postaneš
Python Developer?

Basic obuka traje 3 meseca i podeljena je na 96 časova. Advanced obuke traju 1,5 mesec i podeljene su na 48 časova.

Zašto Python?

.

na listi programskih jezika sa najvećim porastom rejtinga u 2018. godini bio je Python

.

na listi programskih jezika korišćenih za potrebe AI industrije jeste Python

%

je porast popularnosti Python jezika na godišnjem nivou

Basic

R. BROJ
Teme
Fond Časova
1.
Introduction to Python
4
2.
Basic Python Syntax
12
3.
Language Components
16
4.
Collections
12
5.
Functions
12
6.
Modules
6
7.
Exceptions
6
8.
Input and Output
10
9.
Classes in Python
12
10.
Regular Expressions
6
11.
Final exam
/

ukupno časova: 96

Advanced

R. BROJ
Teme
Fond Časova
1.
Python Refresher
2
2.
OS Services
3
3.
Pythonic Programming
3
4.
Functions, Modules, and Packages
4
5.
Enhancing Classes
5
6.
Metaprogramming
3
7.
Developer Tools
4
8.
Unit Testing with PyTest
4
9.
Database Access
3
10.
PyQt
3
11.
Network Programming
5
12.
Multiprogramming
3
13.
Scripting for System Administration
3
14.
Serializing Data
3
15.
Final exam
/

ukupno časova: 48

Advanced for Data Science

R. BROJ
Teme
Fond Časova
1.
Introduction to Data Science
2
2.
Python Refresher
2
3.
Python for Data Analysis - NumPy
5
4.
Python for Data Analysis – Pandas
5
5.
Python for Data Visualization – Matplotlib
3
6.
Python for Data Visualization - Seaborn
3
7.
Python for Data Visualization - Pandas Built-in Data Visualization
3
8.
Python for Data Visualization - Plotly and Cufflinks
3
9.
Machine Learning
4
10.
Linear Regression
6
11.
Cross Validation and Bias-Variance Trade-Off
3
12.
Logistic Regressions
3
13.
K Nearest Neighbors
3
14.
Decision Trees and Random Forests
3
15.
Final exam
/

ukupno časova: 48

Sadržaj obuke

Pogledaj drugu obuku

Upis je
u toku!

obuka

Basic Python Development

redovna cena (eur)

690

PROMOTIVNA CENA ZA PLAĆANJE NA 4 RATE (EUR)

570

PROMOTIVNA CENA ZA PLAĆANJE u celosti (EUR)

540

obuka

Advanced Python Development

redovna cena (eur)

420

PROMOTIVNA CENA ZA PLAĆANJE NA 3 RATE (EUR)

340

PROMOTIVNA CENA ZA PLAĆANJE u celosti (EUR)

320

obuka

Advanced Python for Data Science

redovna cena (eur)

420

PROMOTIVNA CENA ZA PLAĆANJE NA 3 RATE (EUR)

340

PROMOTIVNA CENA ZA PLAĆANJE u celosti (EUR)

320

*Cene u evrima se obračunavaju prema prodajnom kursu NBS.