prijavi se

FAQ:

Često postavljana pitanja

Naše iskustvo u obukama za sve uzraste je raznovrsno i bogato dokumentovano. Više možeš da saznaš na sajtovima posvećenim našim obrazovnim inicijativama. To su Letnja IT škola EDIT, Fabrika znanja i naravno naše akreditovane obrazovne ustanove: Srednja IT škola, Visoka škola strukovnih studija za IT i Fakultet savremenih umetnosti.

Tržište rada je najbrži pokazatelj privrednih tokova. Profili koji se najčešće pojavljuju u oglasima za posao, kod nas, a i u drugim kompanijama, dali su nam jasan signal koje obuke da spremimo.

Prateći potrebe i potražnju tržišta rada, kao i trendove u IT sektoru, konstantno radimo na proširenju izbora zanimanja, tema i obuka našeg centra.

Svaka obuka obuhvata neohodne informacije, koje predavači moraju da izlože polaznicima. Ipak, u programiranju praktičan rad je najbitniji, pa su izlaganja prožeta primerima i konkretnom razradom koncepata.

Sledeći korak je da svaki polaznik to novo znanje isproba i savlada na konkretnim zadacima. Dakle, praktično, tokom svakog dana obuke, teorija i praksa se blisko prožimaju, a znanje se usvaja kroz rešavanje postavljenih zadataka.

Brojnost i sastav grupa optimizujemo prema praktičnoj prirodi nastave i u odnosu na nivo znanja polaznika, tako da vreme nastave maksimalno iskoristimo. Kada brojnost grupe premaši nivo od 15 polaznika, formiramo novu grupu.

Kako se veliki deo nastave sastoji iz praktičnih vežbi, tokom kojih predavači ne izlažu materiju, već pružaju podršku polaznicima, tada su u prilici da se posvete pojedincima, onoliko koliko je kome neophodno. Za one koji imaju veće predznanje ili brže savladavaju gradivo, kao i za one kojima treba više vremena, predavači raspolažu brojnim mogućnostima za individualnu podršku.

Polaznici moraju da znaju ili bar dobro razumeju naš jezik, na kom se nastava odvija. Nije uvek neophodno, ali je poželjno da budu i prisutni. Ništa drugo nije prepreka za učešće u nastavi. Ono što jeste neophodno je poznavanje rada na računaru.

Za sve obuke je potrebno poznavanje rada na računaru. Za pojedine obuke je potrebno predznanje. Preporučujemo polaznicima da pre početka obuke što je moguće više čitaju i upute se u specijalizaciju za koju su se odlučili.

Znanje engleskog jezika je vrlo poželjno. Svaka naša obuka se bavi tehnologijama čija je terminologija na engleskom jeziku. Ako već ne vladate dovoljno ovim jezikom, preporučujemo da posvetite određeno vreme savladavanju putem raznih dostupnih formata na internetu – kroz snimke lekcija, članke i čitave knjige. Što bolje vladate engleskim, to će vam biti lakše da se snalazite u materiji naših obuka.

Obuke prilagođavamo potrebama najzauzetije grupe polaznika – onih koji tokom dana pohađaju redovnu nastavu ili negde već rade. Zato se nastava odvija u poslepodnevnim i predvečernjim časovima, od 17:30 do 21h.

U našem namenski građenom kompleksu zgrada u Beogradu postoji i veliki broj potpuno opremljenih učionica. One se nalaze dovoljno blizu kancelarija i drugih prostora da polaznici steknu pun uvid u naš redovan način rada, ali dovoljno daleko da neometan rad i koncentracija budu omogućeni svakoj grupi.

Naš kompleks zgrada je na Novom Beogradu, između „Buvljaka“ i reke Save. Više tramvajskih i autobuskih linija vozi do te tačke, a petominutnom šetnjom duž ravnog trotoara ili kraćom vožnjom duž ograde kompleksa, lako se stiže i do ulaza u naše zgrade.

U saradnji sa našim partnerima, za polaznike obezbeđujemo najsavremenije računare, opremljene svim neophodnim softverom.

Svaki polaznik, u toku nastave, ima svoje mesto i računar kao i ostale neophodne uređaje (telephone, tablete) u zavisnosti od specijalizacije.

Svi uslovi plaćanja su navedeni na stranici Načini plaćanja.

Obuke u Code centru plaćaju se isključivo uplatom sredstava na račun centra. Gotovinske uplate ne primamo.

Svi prijavljeni blagovremeno e-poštom dobijaju detaljna uputstva o rokovima za upis, odnosno uplatu. Za polaznike koji se opredele za odloženo plaćanje, rok za uplatu svake mesečne rate je pet dana pre početka novog meseca.

Pored uvida koji svaki predavač tokom nastave stiče o nivou znanja svakog pojedinca, polaznici polažu završnu proveru stečenih znanja.

Polaznicima koji ne polože završni ispit biće omogućeno da ga ponove.

S obzirom na broj kancelarija koje Comtrade grupacija ima širom sveta (18), odgovor je potvrdan. Naravno, u neformalnom obrazovanju je raspon opcija veliki i nije moguće ostvariti globalnu sertifikaciju.

Ono što uvek ima težinu kod svih praktičnih poslodavaca na svetu, jeste iskustvo iz prakse, stečeno posle obuke, na stvarnim projektima. Cilj nam je da posle obuke svim uspešnim polaznicima pružimo šansu da primene znanje u praksi, bilo u našoj ili kompanijama sa kojima sarađujemo.