CODE centar za IT obuke | Politika privatnosti
Mob. +381 65 2096 852 Mob. +381 65 2096 682 Tel. +381 11 201 55 00

Politika
privatnosti

1. Uvod

Ovom politikom privatnosti (Politika privatnosti) određujemo načine na koje Code centar Code Academy d.o.o. Beograd) može da prikuplja i obrađuje Vaše podatke o ličnosti.

U tekstu ove Politike privatnosti:

Time što posećujete naš vebsajt ili neku od naših stranica na društvenim mrežama, prijavljujete se za neku od naših obuka, sarađujete sa nama, prijavljujete se za naše usluge ili na drugi način stupate u interakciju sa nama, pristajete na to da mi možemo da prikupljamo i obrađujemo Vaše podatke o ličnosti. Mi smo vrlo posvećeni tome da štitimo i čuvamo u tajnosti bilo kakve podatke o ličnosti koje tako prikupimo, kao i tome da se uvek pridržavamo svih važećih zakona.

2. Naši kontakti:

Adresa: Savski nasip 7, 11070 Beograd
Brojevi telefona:
+381 65 2096 682
+381 11 2015 619
E-pošta: pravna.sluzba@code.edu.rs

3. Podaci koje prikupljamo

Možemo da prikupljamo i obrađujemo podatke o ličnosti koje ste nam Vi dali, koje smo prikupili preko trećih lica sa kojima blisko sarađujemo ili one koji su javno dostupni.

4. Ciljevi obrade

Vaše podatke o ličnosti prikupljamo i obrađujemo:

Podaci u tom slučaju mogu da uključuju Vaše ime i prezime, adresu, e-adresu, broj telefona i druge relevantne podatke;

Podaci u tom slučaju mogu da uključuju Vaše ime i prezime, adresu, e-adresu, broj telefona, funkciju, ime firme i druge relevantne podatke;

Podaci u tom slučaju mogu da uključuju Vaše ime i prezime, adresu, e-adresu, broj telefona, funkciju, mesto rada, ime firme, vrstu saradnje s nama;

Ti podaci mogu da uključuju Vašu IP adresu, geografsku lokaciju, podatke o Vašem uređaju, tip pregledača (browser), izvor s kog ste sajtu pristupili, trajanje posete, operativni sistem, broj stranica koje ste pregledali, koje stranice ste pregledali i slične informacije, koje prikupljamo pomoću kolačića; za informacije o kolačićima, molimo pogledajte član 11. ispod;

Podaci u tom slučaju mogu da obuhvataju Vaše ime i prezime, adresu, e-adresu, broj telefona, funkciju, ime firme i druge relevantne podatke;

Podaci u tom slučaju mogu da uključuju Vaše ime i prezime, adresu, e-adresu, broj telefona, datum rođenja, informacije o Vašem školovanju i radnom iskustvu, rezime, fotografiju, i druge relevantne podatke.

5. Pravni osnov obrade podataka o ličnosti

Obrađujemo Vaše podatke o ličnosti po sledećim pravnim osnovima:

*Maloletni korisnici sajta

Maloletno lice koje je navršilo 15 godina može samostalno da daje pristanak za obradu podataka o svojoj ličnosti. Ako se radi o maloletnom licu koje nije navršilo 15 godina, za obradu podataka pristanak mora dati roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica.

6. Otkrivanje Vaših podataka o ličnosti

Možemo da otkrijemo Vaše podatke o ličnosti ovim korisnicima:

obrađivačima podataka, koji će podatke o ličnosti da obrađuju u naše ime u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, našim pisanim instrukcijama, u gore navedene svrhe i na način na koji se obezbeđuje zaštita prava lica na koje se podaci odnose;

7. Iznošenje Vaših podataka o ličnosti van Srbije

Možemo da prenosimo Vaše podatke o ličnosti korisnicima koji se nalaze izvan Srbije, u zemlje koje se nalaze u EU/EEP i izvan EU/EEP, našim povezanim kompanijama i obrađivačima podataka. Takve slučajeve prenošenja podataka štite sledeće bezbednosne mere:

U takvim slučajevima, učinićemo sve da osiguramo da Vaši podaci o ličnosti dobiju odgovarajući nivo zaštite. To znači da ćemo koristiti Standardne ugovorne klauzule koje je Evropska komisija odobrila za slučajeve prenošenja podataka u zemlje koje nije označila kao zemlje sa dovoljnim nivoom zaštite. Standardne ugovorne klauzule su dostupne na mnogim jezicima na sledećem linku:  http://eur-lex.europa.eu./legal-content/EN/TXT/?qid=1401799946706&uri=CELEX:32010D0087. Za više informacija o tome kako koristimo Standardne ugovorne klauzule, možete da nas kontaktirate na e-adresu pravna.sluzba@code.edu.rs.

U ostalim slučajevima, Vaše podatke o ličnosti možemo da prenesemo trećim zemljama samo na osnovu Vaše izričite saglasnosti.

8. Vreme čuvanja

Čuvamo Vaše podatke o ličnosti samo onoliko koliko je osnovano potrebno da ispunimo svrhe koje smo naveli gore, za koje smo ih prikupili ili dobili, ili da bismo ispunili na to primenjive zakonske uslove. Kad je pravni osnov za obradu Vaših podataka o ličnosti Vaš pristanak, čuvamo ih dok imamo Vaš pristanak.

9. Zaštita i obezbeđenje

Preduzimamo mere predostrožnosti da zaštitimo Vaše podatke od gubljenja, zloupotrebe i neovlašćenog pristupa, otkrivanja, izmene i uništenja. Preduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacione mere da zaštitimo informacione sisteme na kojima čuvamo Vaše podatke o ličnosti. Ugovorima zahtevamo od naših obrađivača podataka da i oni štite Vaše podatke o ličnosti.

10. Vaša prava

Osim izvesnih izuzetaka i ograničenja predviđenih važećim propisima, kad je reč o Vašim podacima o ličnosti imate ova prava:

 

Takođe imate pravo da ne podležete odluci koja bi imala pravne posledice ili koja bi na vas znatno uticala, ako se ona zasniva isključivo na automatskoj obradi, uključujući profilisanje.

Kada Vaše podatke obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka, imate pravo da opozovete pristanak u svako doba. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koju smo na osnovu pristanka vršili pre opoziva.

Ako želite da iskoristite bilo koje od gore navedenih prava ili imate bilo kakvo pitanje o njima, molimo da nas kontaktirate porukom na adresu:  pravna.sluzba@code.edu.rs.

11. Kolačići

Koristimo kolačiće da bismo obezbedili da od našeg vebsajta dobijete maksimum. Pomoću kolačića možemo da prikupljamo i informacije o tome kako koristite naš veb sajt i o Vašem ponašanju online. Ta vrsta prikupljenih podataka može da uključuje Vaše prethodno odredište, korišćeni pregledač, operativni sistem, pretraživač, kao i trajanje Vaše posete vebsajtu. Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće, molimo vas da pogledajte naš pravilnik o kolačićima objavljen pri dnu vebsajta.

12. Linkovi ka drugim vebsajtima

Vebsajt može da sadrži linkove ka sajtovima trećih lica. Mi ih ne kontrolišemo, ne sarađujemo s njima, niti ih prihvatamo i ne možemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja proiziđe iz sadržaja tih vebsajta. Linkove ka drugim vebsajtima postavljamo samo kao pogodnost. Preporučujemo vam da na tim sajtovima pročitate njihove uslove korišćenja i pravilnike o privatnosti.

13. Izmene ove Politike privatnosti

Ovu Politiku privatnosti možemo da ažuriramo s vremena na vreme. Ažurirane verzije postavljaćemo na odgovarajuću stranicu našeg vebsajta ili ćemo Vam ih na zahtev slati.