CODE centar za IT obuke | Uslovi korišćenja
Mob. +381 65 2096 852 Mob. +381 65 2096 682 Tel. +381 11 201 55 00

Uslovi
korišćenja

PAŽNJA: KORIŠĆENJE OVOG WEBSITE-A UKAZUJE NA TO DA STE PROČITALI, RAZUMELI I PRIHVATILI OVE USLOVE KORIŠĆENJA (‘’USLOVE’’), DA STE PRISTALI NA TO DA BUDETE OBAVEZANI NJIMA I DA ĆETE POŠTOVATI SVE VAŽEĆE ZAKONE I PROPISE. AKO NE PRIHVATATE OVE USLOVE (‘’USLOVE’’), NE KORISTITE OVAJ WEBSITE.

Code Academy može promeniti ove Uslove korišćenja (‘’Uslove’’) u bilo kom trenutku ažuriranjem ovih uslova. Trebalo bi da posećujete ovu stranicu s vremena na vreme kako biste videli aktuelne Uslove imajući u vidu da ste njima obavezani. Određene odredbe ovih Uslova mogu biti zamenjene izričitim pravnim obaveštenjima ili uslovima koji se nalaze na stranicama Code Academy Website-a (‘’Website’’).

 

Korišćenje Sajta

Korišćenje Code Academy website-a (ovog website-a) je regulisano ovim Uslovima. Sadržaj koji se nalazi na ovom Sajtu je zaštićen autorskim pravom i svako neovlašćeno korišćenje bilo kojih sadržaja sa ovog Sajta može povrediti autorsko pravo, pravo na žig i druga prava. Osim ako nije drugačije navedeno u pravnim obaveštenjima na ovom Sajtu, Code Academy vas ovlašćuje da gledate, kopirate, štampate i preuzimate sadržaje sa ovog Sajta samo za vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u svrhu informisanja, pod uslovom da na svim kopijama sadržaja zadržite sva obaveštenja o autorskom i pravu vlasništva na originalnom sadržaju. Ne možete ni na koji način menjati sadržaj na ovom Sajtu, reprodukovati ga ili javno objaviti, izvesti ili distribuirati ili ga koristiti u bilo koju javnu ili komercijalnu svrhu. Imajući u vidu svrhu zbog koje su ovi Uslovi napravljeni, bilo kakva upotreba ovog sadržaja na bilo kom drugom website-u ili umreženom kompjuterskom okruženju u bilo koju svrhu je zabranjeno. Bez obzira na prethodno navedeno, bilo koji software i drugi sadržaj koji je učinjen dostupnim za preuzimanje, pristup ili drugu upotrebu sa ovog Sajta biće regulisan njegovim sopstvenim licencnim uslovima i obaveštenjima. Ako prekršite bilo koji od ovih Uslova, vaše ovlašćenje da koristite ovaj Sajt automatski prestaje i u obavezi ste da odmah uništite svaki preuzeti ili odštampani sadržaj.

Osim kako je ovde ili na bilo kojoj stranici Sajta izričito navedeno, ništa sadržano na Sajtu se ne može tumačiti kao davanje prava ili licence za korišćenje bilo kog prava intelektualne svojine koje se može naći na ovom Sajtu, bilo implicitno ili na drugi način.

 

Korišćenje Software-a

Ako preuzmete software sa ovog Sajta (‘’Software’’), korišćenje Software-a podleže licencnim uslovima iz Ugovora o licenciranju software-a koji prati ili je obezbeđen zajedno sa Software-om. Ne možete preuzeti ili instalirati Software dok niste pročitali i prihvatili uslove iz Ugovora o licenciranju software-a.

 

Privatnost, zaštita podataka o ličnosti, kolačići i praćenje

Mi u Code Academy shvatamo da je privatnost važno pitanje za posetioce Sajta. Da biste dobili sveobuhvatne informacije o privatnosti i zaštiti ličnih podataka u vezi sa ovim Sajtom, pogledajte našu Politiku privatnosti na stranici https://code.edu.rs/politika-privatnosti/.

Za informacije o korišćenju kolačića i praćenju korisnika na ovom Sajtu pogledajte našu Politiku o kolačićima na stranici https://code.edu.rs/cookie-policy/.

 

Korisnički unosi

Bilo koji sadržaji, informacije ili druga komunikacija koju prenesete ili postavite na ovaj Sajt, ili Code Academy-u u vezi sa ovim Sajtom, neće se smatrati poverljivim i vlasničkim (“Korisnički unosi”). Code Academy je jedini vlasnik svih Korisničkih unosa. Code Academy neće imati nikakvu obavezu bilo koje vrste u vezi sa Korisničkim unosima i biće slobodan da koristi Korisničke unose neograničeno u bilo koju svrhu (kao što je upotreba, reprodukcija, izmena, otkrivanje, (re)distribucija, javno prikazivanje, itd.) i bez označavanja izvora. Code Academy može koristiti sadržaj Korisničkih unosa, uključujući ali ne ograničavajući se na, ideje, koncepte, znanje, iskustvo i tehnike, za bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na razvoj, proizvodnju i marketing proizvoda/usluga koje sadrže Korisničke unose, osim u slučaju izričite napomene posetioca da se Korisnički unosi smatraju poverljivim i/ili u slučaju izričite zabrane upotrebe Korisničkih unosa. Code Academy neće prodavati, deliti ili iznajmljivati Korisničke unose drugima na način koji je drugačiji od onoga kako je definisano u ovim Uslovima.

Zabranjeno vam je postavljanje ili prenos do ili od ovog Sajta bilo kog nezakonitog, pretećeg, klevetničkog, obscenog, pornografskog ili drugog materijala koji bi mogao kršiti bilo koji važeći zakon.

 

Linkovi ka drugim website-ovima

Linkovi ka website-ovima trećih lica koji se mogu naći na ovom Sajtu predstavljaju samo pogodnost za vas. Code Academy nije pregledao stranice trećih lica, ne kontroliše ih i nije odgovoran za bilo koji od ovih Sajtova ili njihov sadržaj. Prema tome, Code Academy ne podržava niti daje bilo kakve izjave ili garancije u vezi sa njima, bilo kojim informacijama, software-om ili drugim proizvodima ili sadržajima koji se tamo mogu naći ili bilo kojim rezultatima koji se mogu nastati njihovim korišćenjem. Ako odlučite da pristupite bilo kom Sajtu trećih lica koji je povezan sa ovim Sajtom, to činite isključivo na sopstvenu odgovornost.

 

Odricanje od odgovornosti

Sadržaji i usluge koji se čine dostupnim na ovom Sajtu su dati “takvi kakvi jesu” bez garancija bilo koje vrste, uključujući garancije o mogućnosti prodaje, prikladnosti za neku određenu svrhu ili garanciju da ne vređaju pravo intelektualne svojine. Sadržaji i usluge su samo informacije opšte prirode, koje nisu namenjene primeni na specifične okolnosti bilo kog konkretnog pojedinca ili pravnog lica i ne predstavljaju profesionalni savet. Code Academy ne garantuje tačnost i potpunost sadržaja ili usluga na ovom Sajtu. Code Academy može u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja da izvrši promene na sadržajima i uslugama na ovom Sajtu, ili na proizvodima i cenama opisanim u njima. Sadržaji i usluge na ovom Sajtu mogu biti zastareli i Code Academy se ne obavezuje da će ažurirati sadržaje i usluge na ovom Sajtu. Informacije objavljene na ovom Sajtu mogu se odnositi na proizvode, programe ili usluge koji nisu dostupne u vašoj zemlji. Konsultujte se sa Code Academy u vezi proizvoda, programa i usluga koje vam mogu biti dostupne.

 

Ograničenje odgovornosti

NI U KOM SLUČAJU CODE ACADEMY, NJEGOVI DOBAVLJAČI ILI TREĆA LICA POMENUTA NA OVOM SAJTU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, ŠTETU U VIDU IZGUBLJENE DOBITI, IZGUBLJENIH PODATAKA ILI PREKIDA U POSLOVANJU) NASTALU KAO POSLEDICA KORIŠĆENJA, NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA ILI REZULTATA KORIŠĆENJA OVOG SAJTA, BILO KOJIH WEBSITE-OVA POVEZANIH SA OVIM SAJTOM ILI SADRŽAJA, INFORMACIJA ILI USLUGA SADRŽANIH NA BILO KOM ILI SVAKOM TAKVOM SAJTU, BILO ZASNOVANA NA GARANCIJI, UGOVORU, DELIKTU ILI BILO KOM DRUGOM PRAVNOM SHVATANJU I BILO DA JESTE ILI NISTE SAVETOVANI O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVE ŠTETE. AKO VAŠA UPOTREBA SADRŽAJA, INFORMACIJA ILI USLUGA SA OVOG SAJTA ZA POSLEDICU IMA POTREBU ZA SERVISIRANJEM, POPRAVKOM ILI ISPRAVKOM OPREME ILI PODATAKA, VI SNOSITE SVE TROŠKOVE.

 

Zakoni koji se primenjuju

Ne smete da koristite, izvozite ili dalje izvozite sadržaje ili usluge sa ovog Sajta ili bilo koju kopiju ili preradu koja bi kršila bilo koji važeći zakon ili propise, uključujući bez ograničenja relevantne izvozne zakone i propise širom sveta. Ako odlučite da pristupite ovom Sajtu, to činite na svoju sopstvenu inicijativu i odgovorni ste da postupate u skladu sa važećim zakonima.

 

Registrovani žigovi

Bilo kakva imena/nazivi, logoi, žigovi ili oznake usluga koje se pojavljuju na ovom Sajtu su zaštićeni žigovi kompanije Code Academy. Ne možete koristiti nijedno ime/naziv, logo, žig ili oznaku usluge bez prethodno pribavljenog pismenog odobrenja njihovog zakonitog vlasnika.

 

Kontakt podaci

Ako imate bilo kakva pitanja možete nam se obratiti na sledeći način:

Code Academy doo Beograd
Adresa: Savski nasip 7, 11070 Beograd
Brojevi telefona: +381 65 2096 682, +381 11 2015 619
E-pošta: support@code.edu.rs