prijavi se

Python
Development

Današnji digitalni svet ne bi bio isti bez programskog jezika Python. Pored velikih kompanija koje ga upotrebljavaju, među kojima su Google, Facebook, Dropbox, Instagram i slične, koristite ga i u sferama koje nemaju mnogo dodira sa internetom, kao što su CERN, NASA, a pored toga je i najpopularniji jezik u programiranju veštačke inteligencije (AI). Cyber Security, jedan od najvećih softverskih izazova današnjice, takođe pokreće Python.

 

Jednostavnost Python-ove sintakse ga čini vrlo lakim za savladavanje, što ostavlja više prostora za učenje programerskih koncepata i paradigmi. Python omogućava korisnicima da brzo nauče da razmišljaju kao programeri. Smatra se da su Python developeri među najbolje plaćenim programerima trenutno, a potražnja za njima stalno raste.

obuke-section-1-bedge-min

Želiš da postaneš
Python Developer?

Basic obuka traje 3 meseca i podeljena je na 80 časova. Advanced obuke traju 1,5 mesec i podeljene su na 48 časova.

Zašto Python?

.

na listi programskih jezika sa najvećim porastom rejtinga u 2018. godini bio je Python

.

na listi programskih jezika korišćenih za potrebe AI industrije jeste Python

%

je porast popularnosti Python jezika na godišnjem nivou

Basic

R. BROJ
Teme
Fond Časova
1.
Introduction to Python
2
2.
Python syntax, controlling flow of execution
4
3.
Lists and loops
4
4.
Functions in Python
10
5.
Advanced lists and loops, recursion
10
6.
List and String operations, Data structures
10
7.
Advanced lists, advanced command line execution
4
8.
Zip, modules, files
4
9.
Working with files
6
10.
Python Containers
6
11.
Object-oriented programming
12
12.
Python real-life problems
4
13.
Advanced OOP concepts
4

ukupno časova: 80

Advanced

R. BROJ
Teme
Fond Časova
1.
Python Refresher
2
2.
OS Services
3
3.
Pythonic Programming
3
4.
Functions, Modules, and Packages
4
5.
Enhancing Classes
5
6.
Metaprogramming
3
7.
Developer Tools
4
8.
Unit Testing with PyTest
4
9.
Database Access
3
10.
PyQt
3
11.
Network Programming
5
12.
Multiprogramming
3
13.
Scripting for System Administration
3
14.
Serializing Data
3
15.
Final exam
/

ukupno časova: 48

Advanced for Data Science

R. BROJ
Teme
Fond Časova
1.
Introduction to Data Science
8
2.
End-to-end machine learning project
6
3.
Exploratory data analysis and visualization
6
4.
Data preprocessing
5
5.
How do machine learning models work?
5
6.
Data science Best Practices
5
7.
Neural networks
5
8.
Natural Language Processing (NLP)
4
9.
Unsupervised learning
4
10.
Final Exam
/

ukupno časova: 48

Sadržaj obuke

Pogledaj drugu obuku

Upis je
u toku!

obuka

Basic Python Development

redovna cena (eur)

800

PROMOTIVNA CENA ZA PLAĆANJE NA 4 RATE (EUR)

620

PROMOTIVNA CENA ZA PLAĆANJE u celosti (EUR)

590

obuka

Advanced Python Development

redovna cena (eur)

800

PROMOTIVNA CENA ZA PLAĆANJE NA 3 RATE (EUR)

599

PROMOTIVNA CENA ZA PLAĆANJE u celosti (EUR)

570

obuka

Advanced Python for Data Science

redovna cena (eur)

800

PROMOTIVNA CENA ZA PLAĆANJE NA 3 RATE (EUR)

599

PROMOTIVNA CENA ZA PLAĆANJE u celosti (EUR)

570

*Cene u evrima se obračunavaju prema srednjem kursu NBS.