Mob. +381 65 2096 852 Mob. +381 65 2096 682 Tel. +381 11 201 55 00
< Nazad
18.11.2020

Ključni ciljevi QA Testinga

Često možemo čuti da nam greške omogućavaju da naučimo važne životne lekcije. Zbog njih evoluiramo, napredujemo u svemu što radimo, što je posebno slučaj u polju tehnologije. Ali, greške mogu doneti i veoma negativne efekte ukoliko ostanu nerazrešene. Činjenica je da su ljudi nesavršena stvorenja i da se u procesu kreiranja softverskih rešenja često javljaju bagovi, bez obzira na vremenska ograničenja i uslove.

 

Tu na scenu stupaju stručnjaci za testiranje softvera i kontrolu kvaliteta, koji pretvaraju softver pun bagova u proizvode koji savršeno funkcionišu, zadovoljavaju sve potrebe krajnjih korisnika i donose profit vlasnicima. Služeći kao most između korisnika i razvojnog tima proizvoda, QA testeri rade na otkrivanju i otklanjanju svih problema i bagova, kao i kontroli kvaliteta rezultirajućeg proizvoda.

 

Predstavljamo vam ključne ciljeve i oblasti na koje se stručnjaci za Testing & QA fokusiraju u svom radu:

 

Sprečavanje bagova – Ovo je najvažniji cilj i podrazumeva ne samo predviđanje, već i sprečavanje ponavljanja baga u budućnosti. Dugoročno, sprečavanje bagova pomaže u skraćivanju vremena potrebnom za izlazak proizvoda na tržište, smanjenju troškova održavanja kvaliteta softvera i povećanju zadovoljstva korisnika i njihove lojalnosti vašem proizvodu.

 

Otkrivanje grešaka – QA profesionalci otkrivaju i uklanjaju bagove i kvarove pre nego što ih korisnici proizvoda pronađu. Ovaj cilj zahteva pažljiv pristup koji se može obezbediti manuelnim testiranjem softvera.

 

Zadovoljstvo korisnika – QA tim osigurava da proizvod zadovoljava korisničke zahteve i funkcioniše kako je i zamišljeno. U procesu verifikacije i validacije softvera, QA tester obično napiše niz test slučajeva koji pomažu u utvrđivanju usklađenosti softvera sa određenim poslovnim i korisničkim zahtevima, pod pozitivnim i negativnim uslovima.

 

Kvalitet i pouzdanost softvera – Održavanje kontrole kvaliteta softvera podrazumeva držanje bagova na niskom nivou i osiguravanje kompatibilnosti softvera. Kompatibilnost softvera je sposobnost softvera ili aplikacija da dobro rade sa drugim hardverom, softverom ili mrežom, uključujući web, desktop, mobilne platforme, sve vrste operativnih sistema i web browsera.

 

Preporuke – Dobar tester ne samo da treba da ukaže na razliku između stvarnog i očekivanog rezultata, već i da daje predloge kako poboljšati performanse softverskih elementa iz perspektive krajnjeg korisnika. Drugim rečima, QA tim može preporučiti kako da aplikaciju učinimo intuitivnijom za kupce, kao i da preporuči jednostavnije načine za razvoj softvera.

 

Informacije za stejkholdere – Kao što smo već pomenuli, QA aktivnosti pružaju uvid u tehnička ograničenja, faktore rizika, dvosmislene zahteve itd. Svi ovi aspekti zauzvrat utiču na strategiju promocije i prodaje. QA tim najbolje razume proizvod, ali njihov posao je da samo dokumentuju bagove i predlože koja područja treba poboljšati. U međuvremenu, deljenje izveštaja o testiranju sa stejkholderima je ono što zapravo omogućava unošenje neophodnih izmena.

 

Poverenje u proizvod – Ukoliko stejkholderi i donosioci odluka imaju dovoljno kvalitetnih informacija o proizvodu i oblastima koje treba doraditi, vođe projekta mogu steći poverenje u proizvod pre lansiranja ili odlučiti da lansiraju njegovu manje izuzetnu, ali stabilniju verziju. U oba slučaja, potrebno je voditi sa činjenicama, a ne željenom slikom o proizvodu.

 

Pravljenje grešaka je u našem genetskom kodu. U redu je ako vaš proizvod pati od bagova ili kvarova. Ali, imajte na umu da vrednost svakog baga leži u njegovom ranom otkrivanju i uklanjanju.

 

Code centar za IT obuke te poziva da se prijaviš na Testing & QA obuku, gde se možeš upoznati sa osnovama ovog rastućeg IT sektora i napraviti svoj prvi korak ka karijeri vrhunskog QA testera. Za sve prijave koje se ostvare deset dana pre početka obuke obezbedili smo popust!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *