Mob. + 381 65 2096 852 Tel. +381 11 201 55 00
< Nazad
03.01.2019

Front-End development

Šta je to Front-End development i čemu služi?

Front-End je izraz koji označava sve što se prikazuje u browser-u, odnosno prednju (vidljivu) stranu interneta – onu koju vidi svaki posetilac na vebu. Pod to spadaju i struktura svake veb stranice i njen izgled.

 

Tu su uputstva svakom računaru gde treba da se nalaze navigacija i meni, gde slike, a gde tekst, kojih veličina treba da budu korišćena slova, u kom fontu da se prikažu, gde su ti znaci pozicionirani, koje treba da im budu boje, itd. Dakle, Front-End developer direktno utiče na to kako stranice izgledaju posetiocima, kako se ponašaju, prikazuju, menjaju spram veličine ekrana, kao i još mnogo toga.

 

Mnogi ljudi se odlučuju za Front-End, jer je to najbrži i najlakši način da uđu u svet programiranja. Može se reći da je ta oblast idealno polazište za početnike. To je uglavnom zato što su sintakse jednostavne za učenje i pisanje. Dva osnovna jezika koja se koriste u Front-End developmentu su HTML i CSS i upotrebljavaju se za pravljenje statičnih stranica.

 

Veb stranice ne bi postojale bez HTML-a, jer se pomoću njega određuje struktura svih stranica. CSS služi za određivanje izgleda i ulepšavanje. Pored ova dva jezika, koristi se i JavaScript, čija je svrha da pretvori statične stranice u dinamične.

 

HTML (Hyper Text Markup Language) predstavlja osnovu razvoja svih veb stranica, koliko god jednostavne ili komplikovane bile. Od početka 2008. godine, na veb scenu je stupio HTML5, koji je peta verzija HTML jezika i koji pruža više opcija i mogućnosti nego prethodne verzije. Krajem 2014. godine je skoro ceo veb prešao sa HTML-a na HTML5.

 

CSS (Cascading Style Sheets) se koristi za definisanje izgleda stranice i omogućuje da se on odredi mnogo bolje i raznovrsnije nego što to može u HTML-u, zbog čega danas zanemarljiv broj sajtova koristi isključivo HTML. CSS ima izuzetno jednostavnu sintaksu i koristi mnoge reči iz engleskog jezika za označavanje svojstava stranice (background, border, padding, body, color, itd.).

 

Već smo pomenuli da JavaScript pretvara statične stranice u dinamične, ali realnost je da je retko koja stranica danas potpuno statična. Najpoznatiji primeri dinamičnih stranica su sigurno Facebook i Twitter gde se neprekidno smenjuju sadržaji i menja status elemenata u takozvanom Feed-u. Posle osnovnog JavaScript-a (Vanilla JS), budući developeri moraju da savladaju jQuery – biblioteku koja olakšava programiranje, kao i TypeScript. On je naprednija verzija JS-a, a razlikuje se od prethodne po tome što se u ovoj verziji radi sa objektima.

 

 

Vidljivi rezultati

Front-End development je umeće pisanja uputstava koja podatke iz baze pretvaraju u grafički interfejs koji korisnici mogu da posećuju i sa kojim mogu da vrše interakciju. Postoje za to mnoge već gotove matrice, takozvani šabloni, u okviru popularnih alata za pravljenje sajtova, kao što je WordPress. Ali, mnogi vlasnici sajtova žele da imaju jedinstvene, potpuno originalne sajtove. Zato je čest slučaj da developer dobije od dizajnera željeni izgled stranice koji mora da napravi.

 

Zato Front-End developeri moraju odlično da poznaju tehničku stranu stvari, pogotovu ponašanje različitih brauzera (programa za pregledanje Veba). Ali moraju da razviju i smisao za estetiku i „oko“ za detalje, kako bi proizveli harmoničnu i atraktivnu stranicu koja odgovara svim zahtevima klijenta.

 

U našem centru u januaru počinje novi ciklus obuka i to po promotivnim cenama. Pravi je trenutak da donesete odluku koja će vam promeniti perspektivu zaposlenja u sledećoj godini. Ovde možete pronaći više informacija o Front-End obuci u našem centru i kako je podeljena.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *