Front-End Development

front end

Želiš da saznaš šta radi Front-End Developer? Front-End je sadržaj veb stranica vidljiv svakom posetiocu. Front-End Developer je neko ko obezbezbeđuje da podaci iz datoteka na veb serveru, koji „ožive“ svaki put kad neko klikne na određeni link i prikažu se kao veb strana, grafički interfejs itd., izgledaju baš onako kako je zamišljeno.

Front-End Developer to postiže uz pomoć HTML-a, CSS-a, JavaScript-a i drugih programskih jezika. HTML daje stranicama osnovnu strukturu i uputstva za rad, dok CSS sadrži informacije koje određuju dizajn te strukture kada je neko otvori u pregledaču (browser-u). JavaScript pretvara statične stranice u dinamične i interaktivne.

Developeri, odnosno programeri koji se bave razvojem Front-End-a, samo razmišljaju o krajnjim korisnicima. Ove pomenute i druge programske jezike i alate koriste da stranice na vebu naprave što privlačnijim za krajnje korisnike. Kako je internet još uvek fokusiran na krajnje korisnike - nas ljude, ovo znanje ima sve izglede da bude upotrebljivo još jako dugo.

Zanima te kako da i ti postaneš Front-End Developer?

Prijavi se za našu obuku i savladaj Front-End programiranje. Kroz praktičan rad na konkretnim projektima steći ćeš znanje neophodno za oblikovanje veb stranica svih vrsta i stilova, i to u različitim pregledačima (browserima) – sve ono što čini Front-End programiranje.

Obuka traje četiri meseca. Podeljena je na 200 časova. Nastava je intenzivna i onome ko joj se posveti garantujemo da će savladati Front-End razvoj.

Iskoristi ovu krajnje korisnu priliku što pre!

Prijavi se

Sadržaj obuke

Teme Fond časova za lekcije Fond časova za vežbe Ukupno
Introduction to Web programming 12 - 12
IDE (Notepad++, Visual Studio Code) 2 4 6
HTML 8 16 24
CSS 8 16 24
Code Repositories & VCS Git 2 - 2
JavaScript 28 56 84
TypeScript / JQuery 8 16 24
Code Review Process, Code Refactoring 4 8 12
Unit Testing, TDD 4 8 12
ZBIR 76 124 200
Kraj kursa Završni ispit

Zadržavamo pravo da konačan broj časova po pojedinim temama prilagodimo nivou znanja polaznika svake grupe, bez izmene ukupnog broja časova.

Cena Front-End obuke iznosi 999 evra.

Promotivna cena obuke plaća se u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Obuku je moguće platiti do 4 mesečne rate. PDV je uračunat u cenu.

Prijavi se

Savski nasip 7
11070 Beograd

Tel. +381 11 201 55 00
Mob. +381 65 209 66 82