Front-End Development

< 200 časova / 4 meseca />

front end

Želiš da saznaš šta radi Front-End Developer? Front-End je sadržaj veb stranica vidljiv svakom posetiocu. Front-End Developer je neko ko obezbezbeđuje da podaci iz datoteka na veb serveru, koji „ožive“ svaki put kad neko klikne na određeni link i prikažu se kao veb strana, grafički interfejs itd., izgledaju baš onako kako je zamišljeno.

Front-End Developer to postiže uz pomoć HTML-a, CSS-a, JavaScript-a i drugih programskih jezika. HTML daje stranicama osnovnu strukturu i uputstva za rad, dok CSS sadrži informacije koje određuju dizajn te strukture kada je neko otvori u pregledaču (browser-u). JavaScript pretvara statične stranice u dinamične i interaktivne.

Developeri, odnosno programeri koji se bave razvojem Front-End-a, samo razmišljaju o krajnjim korisnicima. Ove pomenute i druge programske jezike i alate koriste da stranice na vebu naprave što privlačnijim za krajnje korisnike. Kako je internet još uvek fokusiran na krajnje korisnike - nas ljude, ovo znanje ima sve izglede da bude upotrebljivo još jako dugo.

Sadržaj obuke

Teme Fond časova za lekcije Fond časova za vežbe Ukupno
Introduction to Web programming 12 - 12
IDE (Notepad++, Visual Studio Code) 2 4 6
HTML 8 16 24
CSS 8 16 24
Code Repositories & VCS Git 2 - 2
JavaScript 28 56 84
TypeScript / JQuery 8 16 24
Code Review Process, Code Refactoring 4 8 12
Unit Testing, TDD 4 8 12
ZBIR 76 124 200
Kraj kursa Završni ispit

Zadržavamo pravo da konačan broj časova po pojedinim temama prilagodimo nivou znanja polaznika svake grupe, bez izmene ukupnog broja časova.

Upis je u toku!

CENA OBUKE:

1420€ 999€

*167€ mesečno uz plaćanje na 6 rata!
Ranijom prijavom ostvaruješ pravo na nižu cenu.

Prijavi se

Savski nasip 7
11070 Beograd

Tel. +381 11 201 55 00
Mob. +381 65 209 66 82