Front-End Developer

front end

Pohađaj intenzivnu obuku
za najtraženija zanimanja u oblasti IT.

Utvrdi znanje kroz vežbe na realnim projektima.

Za Front-End specijalizaciju traje upis za sledeći ciklus obuke.

Prijavi se

Sadržaj obuke

Basic Front-End Training

Teme Fond časova za lekcije Fond časova za vežbe Ukupno
Introduction to Web programming 12 - 12
IDE (Notepad++, Visual Studio Code) 2 4 6
HTML 8 16 24
CSS 8 16 24
Code Repositories & VCS Git 2 - 2
JavaScript 28 56 84
TypeScript / JQuery 8 16 24
Code Review Process, Code Refactoring 4 8 12
Unit Testing, TDD 4 8 12
ZBIR 76 124 200
Kraj kursa Završni ispit

Advanced Front-End Training

Preduslovi

  • HTML /CSS
  • Basic Java Script
Teme Fond časova za lekcije Fond časova za vežbe Ukupno
Software Design 4 4 8
Advanced JavaScript 16 48 64
Typescript 8 16 24
Design patterns 4 8 12
Unit Testing, TDD 4 8 12
Code Review Process, Code Refactoring 4 4 8
jQuery 8 16 24
ReactJS 8 16 24
Angular 8 16 24
ZBIR 64 136 200
Kraj kursa Završni ispit

Zadržavamo pravo da konačan broj časova po pojedinim temama prilagodimo nivou znanja polaznika svake grupe, bez izmene ukupnog broja časova.

Šta je stvarna vrednost obuka u Code centru?

vrednost

(EUR)

promotivna

cena (EUR)

30

EUR

0

EUR

Konsultacije na temu odabira specijalizacije

10

EUR

0

EUR

Onlajn test prethodnog znanja

200

EUR

0

EUR

Onlajn kursevi iz Osnova računarstva i programiranja

100

EUR

0

EUR

Materijali o nastavnim sadržajima

1500

EUR

999

EUR

Obuka za izabranu specijalizaciju (200 časova)

600

EUR

0

EUR

Arhiva snimljenih časova, dostupna 24/7/365

50

EUR

0

EUR

Završni ispit sa mogućnošću ponavljanja u slučaju neuspeha

20

EUR

0

EUR

Dvojezični Comtrade sertifikat o pohađanju obuke za izabranu specijalizaciju

20

EUR

0

EUR

Dvojezični Comtrade sertifikat o položenoj završnoj proveri stečenog znanja za izabranu specijalizaciju

Ukupna vrednost svih elemenata obuke: 2500 eur

CENA
OBUKE

999 EUR

Promotivna cena pojedinačne četvoromesečne obuke iznosi 999 evra u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. PDV je uračunat u cenu.

Pitaš se da li ćeš ovom odlukom sebi povećati šanse, povratiti samopouzdanje, promeniti život? Da li ćeš uspeti ili ne?

Nema tu neizvesnosti. Ako se ne prijaviš, negativan odgovor već imaš. Pretvori ga u pozitivan.

Prijavi se

Piši nam

ako nismo odgovorili na sve što te zanima.

Savski nasip 7
11070 Beograd

Tel. +381 11 201 55 00
Mob. +381 65 209 66 82