Java Developer

front end

Raspon tehnologija u kojima se koristi Java je ogroman, zbog njene prilagodljivosti skoro neograničenom broju platformi. Stalni razvoj postojećih, kao i nastajanje novih tehnologija znači da će još dugo biti potrebe za ovim prilagodljivim znanjem.

Java je programski jezik koji se koristi u kreiranju aplikacija za kompjutere, veb stranice, u programiranju Android aplikacija, kao i u edge computing-u i razvoju Interneta stvari (IoT). Dizajniran je da podseća na C++, ali je jednostavniji. Pisan je kao objektno orijentisani jezik, što znači da kao osnovu za projektovanje računarskih programa i različitih aplikacija koristi objekte kao jedinice.

Programski jezici se obično pišu u binarnim fajlovima i uglavnom za jedan operativni sistem, što ne dozvoljava korišćenje na drugim sistemima. To nije slučaj s Javom. Programi pisani u Javi mogu da rade na svim platformama koje imaju JVM – Java Virtual Machine.

Zanima te kako da postaneš Java programer?

Prijavi se odmah za našu obuku i saznaj sve što ne znaš o Java programiranju. Kroz praktičan rad na konkretnim projektima, steći ćeš znanje neophodno za dalju primenu Jave u mnogim prilikama.

U ponudi imamo dve četvoromesečne obuke:

• Osnovnu - za one koje uopšte nisu upoznati sa Javom,
• Naprednu - za one koje već imaju osnovno predznanje ili su prošli naš osnovni kurs.

Obe su podeljene na po 200 časova. Nastava je intenzivna i onome ko joj se posveti garantujemo da će savladati Java razvoj.

Ako hoćeš da učiš za programera, a ne znaš baš tačno šta, veruj nam, hoćeš da učiš Javu!

Prijavi se

Sadržaj obuke

Basic Java Training

Teme Fond časova za lekcije Fond časova za vežbe Ukupno
Introduction to programming 4 - 4
IDE (NetBeans, Eclipse, Java SE RE, Notpad++) 2 - 2
Code Repositories (Git, SVN) 2 - 2
Object Oriented Programming 4 8 12
Java Core Programming 12 24 36
Database Programming and Database Administration (MySQL/PostgreSQL) 12 24 36
Apache Server installation and administration 4 8 12
Advanced Java Programming 12 24 36
Design Patterns 12 24 36
Java FX and Java SWING (GUI) 4 8 12
Desktop MVC 2 8 10
SCRUM for team members 2 - 2
ZBIR 72 128 200
Kraj kursa Završni ispit

Advanced Java Training

Preduslovi

  • Java Core Programming
  • Relational databases (SQL)
  • Multithreading
Teme Fond časova za lekcije Fond časova za vežbe Ukupno
Course Introduction 2 - 2
Software Design 2 8 10
HTML / CSS 4 8 12
JavaScript 6 12 18
Java EE- Servlets 8 16 24
Java Server Pages (JSP) 8 16 24
JSP Standard Tag Library (JSTL) 2 2 4
Mini Project I - - 0
Spring Framework 8 12 20
Spring MVC 8 18 26
Spring Data Access & Hibernate 8 16 24
Mini Project II - 12 12
Final Project – working in teams - 24 24
ZBIR 56 144 200
Kraj kursa Završni ispit

Cena Java obuke iznosi 999 evra.

Promotivna cena obuke plaća se u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Obuku je moguće platiti do 4 mesečne rate. PDV je uračunat u cenu.

Prijavi se

Savski nasip 7
11070 Beograd

Tel. +381 11 201 55 00
Mob. +381 65 209 66 82