Back-end Developer

front end

Pohađaj intenzivnu obuku za najtraženija zanimanja u oblasti IT.

Utvrdi znanje kroz praktičan rad na realnim projektima.

Za Back-End specijalizaciju traje upis za sledeći ciklus obuka.

Prijavi se

Izaberi kurs

Teme Fond časova za lekcije Fond časova za vežbe Ukupno
Introduction to programming 4 - 4
IDE (Visual Studio, Sharp Develop, Eclipse) 2 - 2
Apache Web Server Administration 2 - 2
Database design and development 4 12 16
MySQL Programming and Administration 4 12 16
Code Repositories (TFS, GIT) 2 - 2
HTML5 / JavaScript / CSS3 12 24 36
Web Design 2 8 10
Web Design (Dreamweaaver) 2 8 10
PHP Core Programming 16 24 40
Object Oriented Programming in PHP 12 24 36
jQuery 6 12 18
Advanced JavaScript Programming and Ajax 2 4 6
SCRUM Basics for team members 2 - 2
TOTAL 72 128 200
Kraj kursa Završni ispit

Zadržavamo pravo da konačan broj časova po pojedinim temama prilagodimo nivou znanja polaznika svake grupe, bez izmene ukupnog broja časova.

Teme Fond časova za lekcije Fond časova za vežbe Ukupno
Programming Fundamentals 4 - 4
IDE (Visual Studio) 2 - 2
Introduction to IIS 2 - 2
Code Repositories (TFS, GIT) 2 - 2
HTML5 / JavaScript / CSS3 8 16 24
Programming in C# and .NET 16 32 48
ASP.NET MVC 12 24 36
ASP.NET Web API 4 8 12
WCF 8 16 24
MS SQL Server - Database Programming and Administration 12 24 36
Entity Framework 4 4 8
SCRUM Basics for team members 2 - 2
ZBIR 76 124 200
Kraj kursa Završni ispit

Zadržavamo pravo da konačan broj časova po pojedinim temama prilagodimo nivou znanja polaznika svake grupe, bez izmene ukupnog broja časova.

Teme Fond časova za lekcije Fond časova za vežbe Ukupno
Introduction to programming 4 - 4
IDE (NetBeans, Eclipse, Java SE RE, Notpad++) 2 0 2
Code Repositories (Git, SVN) 2 0 2
Object Oriented Programming 4 8 12
Java Core Programming 12 24 36
Database Programming and Database Administration (MySQL/PostgreSQL) 12 24 36
Apache Server installation and administration 4 8 12
Advanced Java Programming 12 24 36
Design Patterns 12 24 36
Java FX and Java SWING (GUI) 4 8 12
Desktop MVC 2 8 10
SCRUM for team members 2 - 2
ZBIR 72 128 200
Kraj kursa Završni ispit

Zadržavamo pravo da konačan broj časova po pojedinim temama prilagodimo nivou znanja polaznika svake grupe, bez izmene ukupnog broja časova.

Šta je stvarna vrednost obuka u Code centru?

vrednost

(EUR)

promotivna

cena (EUR)

30

EUR

0

EUR

Konsultacije na temu odabira specijalizacije

10

EUR

0

EUR

Onlajn test prethodnog znanja

200

EUR

0

EUR

Onlajn kursevi iz Osnova računarstva i programiranja

100

EUR

0

EUR

Materijali o nastavnim sadržajima

1500

EUR

999

EUR

Obuka za izabranu specijalizaciju (200 časova)

600

EUR

0

EUR

Arhiva snimljenih časova, dostupna 24/7/365

50

EUR

0

EUR

Završni ispit sa mogućnošću ponavljanja u slučaju neuspeha

20

EUR

0

EUR

Dvojezični Comtrade sertifikat o pohađanju obuke za izabranu specijalizaciju

20

EUR

0

EUR

Dvojezični Comtrade sertifikat o položenoj završnoj proveri stečenog znanja za izabranu specijalizaciju

Ukupna vrednost svih elemenata obuke: 2500 eur

CENA
OBUKE

999 EUR

Promotivna cena* pojedinačne četvoromesečne obuke iznosi 999 evra, i plaća se pre početka kursa, u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

*PDV je uračunat u cenu.

Pitaš se da li ćeš ovom odlukom sebi povećati šanse, povratiti samopouzdanje, promeniti život? Da li ćeš uspeti ili ne?

Nema tu neizvesnosti. Ako se ne prijaviš, negativan odgovor već imaš. Pretvori ga u pozitivan.

Prijavi se

Piši nam

ako nismo odgovorili na sve što te zanima.

KONTAKT

CODE SRBIJA

www.code.edu.rs info@code.edu.rs

Savski nasip 7
11070 Beograd
Tel. +381 11 201 55 00
Mob. +381 65 209 66 82